x
We use cookies to provide our services. By using this website, you agree to this. OK  Privacy protection 

Vertaalbureau Noorderlicht
Vertaalbureau Noorderlicht
Nederlands English Deutsch French Español

Financiële vertalers met verstand van zaken

De wereld van de economie en de financiën heeft een geheel eigen jargon. Bij Vertaalbureau Noorderlicht hebben we gespecialiseerde financiële vertalers in huis, die thuis zijn in dit jargon en uw vertaling foutloos en accuraat kunnen vertalen. Voor al uw vertalingen op het gebied van financiën en economie, bankwezen, accountancy, belasting, onroerend goed, verzekeringen, investeringen en financieringen kunt u bij ons financieel vertaalbureau terecht.

Een aantal van onze vertalers heeft voorheen in het bankwezen of de financiële sector gewerkt, waar zij veel waardevolle kennis hebben opgedaan. Daarnaast hebben wij ook proeflezers die bijvoorbeeld econoom of fiscalist zijn en die de vertalingen zorgvuldig inhoudelijk doorlezen. Uiteraard wordt uw vertaling ook taalkundig proefgelezen door een tweede native speaker, zodat de inhoudelijke accuraatheid niet ten koste gaat van een prettige, duidelijke leesbaarheid. Op deze manier kunnen wij een hoge kwaliteit van uw financiële vertaling garanderen.

Vertrouwelijkheid

Vanzelfsprekend behandelen wij alle te vertalen teksten zeer vertrouwelijk. Als u dat wenst kunnen we voorafgaand aan de opdracht een geheimhoudingsovereenkomst tekenen als extra juridische bescherming.
Woordenboeken

 

Wij kunnen onder andere de volgende financiële documenten voor u vertalen:

 • Aandelenoverdrachten
 • Aktes van inbreng
 • Balansen
 • Belastingaangiften
 • Bestekken
 • Bezwaarschiften voor de belasting
 • Business Plannen
 • Business cases
 • Cash Flow overzichten
 • Contracten
 • Due diligence rapporten
 • Financiële jaaroverzichten
 • Financiële software
 • Hypotheekaktes

 • Interne audits
 • Investeringsplannen
 • Jaarverslagen
 • Loonstroken
 • Marktstudies
 • Offertes
 • Polissen
 • Prospectussen
 • Resultatenrekeningen
 • Statuten
 • Uittreksels KvK
 • Verzekeringsvoorwaarden
 • Winst & Verlies rekeningen